Andelsboligforeningen

Henrik Rungs Gade 5-7

Information om fremleje og ventelister

Information om administration, bestyrelse og ejendomsservice

Budgetter, orienteringsskrivelser, referater, årsrapporter m.v.

__________________________


Generalforsamling, august 2020

__________________________

Indkaldelse

Centrale økonomiske oplysninger

Husorden

Bestyrelsens beretning af året 2019

Budget 2020

Årsregnskab 2019

Referat

A/B Henrik Rungs Gade 5-7