Andelsboligforeningen

Henrik Rungs Gade 5-7

Information om fremleje og ventelister

Information om administration, bestyrelse og ejendomsservice

Budgetter, orienteringsskrivelser, referater, årsrapporter m.v.

__________________________


Generalforsamling, marts 2018

__________________________

Indkaldelse

Budget 2018

Bestyrelsens beretning af året 2017

Budget 2019

Årsregnskab 2017

Referat

A/B Henrik Rungs Gade 5-7