Andelsboligforeningen

Henrik Rungs Gade 5-7

Information om fremleje og ventelister

Information om administration, bestyrelse og ejendomsservice

Budgetter, orienteringsskrivelser, referater, årsrapporter m.v.

__________________________


Generalforsamling, februar 2016

__________________________

Indkaldelse

Istandsættelser 2016

Bestyrelsens beretning af året 2015

Budget 2016

Årsregnskab 2014-2015

Referat

A/B Henrik Rungs Gade 5-7