Andelsboligforeningen

Henrik Rungs Gade 5-7

Information om fremleje og ventelister

Information om administration, bestyrelse og ejendomsservice

Budgetter, orienteringsskrivelser, referater, årsrapporter m.v.

__________________________


Ejendomsservice

__________________________

Vores ejendomsservice skal kontaktes, hvis dit spørgsmål vedrører:

- Vask af trapper

- Glatførebekæmpelse


Vedrørende trappevask:

Hovedtrapper vaskes ugentlig i perioden  1/11 -   30/4. Hver anden uge i perioden 1/5 - 31/10.

Bitrapper vaskes  hver anden uge i perioden 11/1 - 30/4. Hver fjerde uge i perioden 1/5 - 31/10.KBH Ejendomsservice A/S

Roskildevej 45B

2000 Frederiksberg


Tlf. 70 50 09 00


Mail: kontakt@kbhejendomsservice.dkA/B Henrik Rungs Gade 5-7