__________________________


Administrator

__________________________

Vores administrator skal kontaktes, hvis dit spørgsmål vedrører:

- Udstedelse og overdragelse (salg) af andelsbeviser

- Spørgsmål/fortolkning i relation til lejekontrakter og andelsbeviser

- Spørgsmål/beregninger/opkrævning  af boligafgift og husleje

Real Administration A/S

Ro´s Torv 1, 2.

4000 Roskilde

Tlf. 46 35 18 43


Kontaktperson: 

Christina Hegner

christina@realadmin.dk

Dir.tlf. 88770928

A/B Henrik Rungs Gade 5-7