Andelsboligforeningen

Henrik Rungs Gade 5-7

Information om fremleje og ventelister

Information om administration, bestyrelse og ejendomsservice

Budgetter, orienteringsskrivelser, referater, årsrapporter m.v.

__________________________


Fremleje

__________________________

En andelshaver er berettiget til at fremleje eller udlåne sin bolig med bestyrelsens tilladelse for en begrænset periode på normalt højest 2 år. Hvis en andelshaver har haft sin lejlighed fremlejet, skal andelshaveren bebo lejligheden i normalt et halvt år, før ny fremlejeperiode kan godkendes, dog således at man indenfor en 3-års periode højst kan fremleje i samlet 2 år. Bestyrelsen skal godkende fremlejetageren og modtage kopi af fremlejekontrakten.


En andelshaver er berettiget til at fremleje eller udlåne enkelte værelser.

A/B Henrik Rungs Gade 5-7