Andelsboligforeningen

Henrik Rungs Gade 5-7

Information om fremleje og ventelister

Information om administration, bestyrelse og ejendomsservice

Budgetter, orienteringsskrivelser, referater, årsrapporter m.v.

__________________________


Ventelister

__________________________

Bestyrelsen varetager vedligeholdelse af foreningens interne og eksterne ventelister.


Intern venteliste

Den interne venteliste er for foreningens medlemmer, som er interesseret i at blive tilbudt mulighed for at flytte internt i ejendommen.


Ekstern venteliste

Den eksterne venteliste er for familie og venner. Hver andelshaver har mulighed for at indstille én person til ventelisten.A/B Henrik Rungs Gade 5-7