__________________________


Ventelister

__________________________

Bestyrelsen varetager vedligeholdelse af foreningens ventelister.


Venteliste 1

Er en intern venteliste for foreningens medlemmer, som er interesseret i at blive tilbudt mulighed for at flytte internt i ejendommen.


Venteliste 2

Er en venteliste for andre udefrakommende personer. Hver andelshaver kan indstille 1 person til denne venteliste.


Venteliste 3

Personer udenfor foreningen kan ved henvendelse til bestyrelsen blive opskrevet på denne venteliste. Der kan max. opskrives 20 personer. Det koster et éngangsgebyr på kr. 250,00 for at blive opskrevet. Der tages forbehold for eventuelle prisjusteringer af gebyret. Man vil modtage en årlig henvendelse fra bestyrelsen. Såfremt man ikke har svaret retur senest 3 uger efter vil man blive slettet fra ventelisten. A/B Henrik Rungs Gade 5-7