Andelsboligforeningen

Henrik Rungs Gade 5-7

Information om fremleje og ventelister

Information om administration, bestyrelse og ejendomsservice

Budgetter, orienteringsskrivelser, referater, årsrapporter m.v.

__________________________


Generalforsamling, marts 2017

__________________________

Indkaldelse

Istandsættelser 2017

Bestyrelsens beretning af året 2016

Budget 2017

Årsregnskab 2016

Referat

A/B Henrik Rungs Gade 5-7