Andelsboligforeningen

Henrik Rungs Gade 5-7

Information om fremleje og ventelister

Information om administration, bestyrelse og ejendomsservice

Budgetter, orienteringsskrivelser, referater, årsrapporter m.v.

__________________________


Bestyrelsen

__________________________

Bestyrelsen:

Anders Mårtensson

Henrik Gerlach Christensen

Simon Bager

Flemming Birk

Ask Kæreby

Eva Helene Olsen


Formand

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsen kan træffes på mailadressen,

bestyrelsen@hrg5-7.dk


A/B Henrik Rungs Gade 5-7