Andelsboligforeningen

Henrik Rungs Gade 5-7

Information om fremleje og ventelister

Information om administration, bestyrelse og ejendomsservice

Budgetter, orienteringsskrivelser, referater, årsrapporter m.v.

__________________________


Administrator

__________________________

Vores administrator skal kontaktes, hvis dit spørgsmål vedrører:

- Udstedelse og overdragelse (salg) af andelsbeviser

- Spørgsmål/fortolkning i relation til lejekontrakter og andelsbeviser

- Spørgsmål/beregninger/opkrævning  af boligafgift og husleje

Real Administration A/S

Jernbanegade 58,

4000 Roskilde


Tlf. 46 35 18 43


Kontaktperson: Anja Petterson

      anja@realadm.dk

A/B Henrik Rungs Gade 5-7