Andelsboligforeningen

Henrik Rungs Gade 5-7

Information om fremleje og ventelister

Information om administration, bestyrelse og ejendomsservice

Budgetter, orienteringsskrivelser, referater, årsrapporter m.v.

__________________________


Generalforsamling, marts 2019

__________________________

Indkaldelse

Budget 2019

Centrale økonomiske oplysninger

Bestyrelsens beretning af året 2018

Budget 2020

Grønt regnskab 2018

Årsregnskab 2018

Referat

A/B Henrik Rungs Gade 5-7